Financieel: wat verandert er voor u?

Een overzicht van de belangrijkste financiële wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
Onbelaste thuiswerkvergoeding voor thuiswerkers

Onbelaste thuiswerkvergoeding voor thuiswerkers

Vanaf 2022 mag uw werkgever een onbelaste thuiswerkvergoeding van (maximaal) € 2 per dag verstrekken. U wordt hiermee (gedeeltelijk) gecompenseerd voor de kosten die u maakt om thuis te werken, zoals koffie en stookkosten. Goed om te weten; De vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding kan ook worden toegepast als u maar een deel van de dag thuiswerkt.
Meer informatie
Zorgverzekering; premie stijgt, eigen risico blijft gelijk

Zorgverzekering

Het verplicht eigen risico blijft in 2022 ongewijzigd (€ 385). De premie stijgt wel (gemiddeld ongeveer € 45 per jaar). Per 1 januari 2023 is het waarschijnlijk niet meer mogelijk om een zorgverzekering met een collectieve korting af te sluiten. Hierdoor vervalt echter een toeslag, waardoor het nog de vraag is of een verzekering met collectieve korting hierdoor duurder wordt.
Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Ouders krijgen dan van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon. Verdient de ouder meer dan het maximum dagloon? Dan krijgt de ouder maximaal 50% van het maximum dagloon doorbetaald.

Pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof

Soms (afhankelijk van de pensioenregeling) wordt er tijdens het opnemen van ouderschapsverlof geen pensioen opgebouwd. Uw werkgever kan dit voor u nagaan.
Meer informatie
Minder inkomstenbelasting betalen

Minder inkomstenbelasting betalen

In 2020 is afgesproken dat het basistarief voor de inkomstenbelasting in stappen daalt naar 37,03% (zie afbeelding hieronder). Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2022 van 37,10% naar 37,07%. Dit tarief geldt voor inkomens tot (bijna) € 70.000 per jaar.

Geen box-3 belasting voor heel veel spaarders

Huidige situatie

Het heffingvrij vermogen in box 3 (dit is het vermogen waarover geen belasting betaald hoeft te worden) was in 2021 al aanzienlijk verhoogd en wordt in 2022 verder verhoogd naar € 50.650 (of € 101.300 met fiscaal partner). Hierdoor betalen bijna 1 miljoen spaarders en kleine beleggers geen box 3-belasting meer, terwijl zij dit voor de verhoging in 2021 nog wel deden. De manier waarop de belasting wordt berekend staat wel onder druk en wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk aangepast.
AOW leeftijd en toekomst pensioenen

Toekomst pensioenen

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
Meer informatie

AOW leeftijd

De AOW leeftijd is nu 66 jaar en 4 maanden. In 2023 stijgt deze verder naar 66 jaar en 10 maanden en in 2024 naar 67 jaar. Ook voor 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd inmiddels vastgesteld op 67 jaar. Voor de jaren erna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de CBS-prognose van de levensverwachting.

Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u


3 november 2021

Ondernemer en bedrijf: wat verandert er?

De verplichte aov voor zzp'ers blijkt moeilijk uitvoerbaar. Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat deze het levenslicht ziet. De zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag. Een helder overzicht voor ondernemers en bedrijven van de belangrijkste wijzigingen.
2 november 2021

Belastingvoordeel én sparen voor later

Te weinig pensioen opgebouwd? Met een lijfrente Investeert u in uw toekomstig inkomen met belastingvoordeel.
1 februari 2021
Geld bij overlijden

Voldoende inkomen voor uw nabestaanden

Het betalen van de huur of hypotheek is voor heel veel huishoudens niet meer mogelijk als de kostwinner overlijdt. U kunt dit eenvoudig en voordelig voorkomen.