Coronacrisis

Antwoord op veelgestelde vragen


Informatie

In deze blog zetten wij de belangrijkste informatie over de coronacrisis met betrekking tot uw financiën en verzekeringen op een rij en beantwoorden wij de meest gestelde vragen.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Algemene informatie over het coronavirus 

De Rijksoverheid heeft een website met actuele informatie over het coronavirus gelanceerd. Op deze website kunt u bijvoorbeeld terecht voor algemene informatie over het virus, reisadviezen, kinderopvang en getroffen maatregelen.


Het coranavirus en verzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft een thema pagina over het coronavirus in het leven geroepen waarop zij antwoord geven op de meest gestelde vragen door zowel particulieren als bedrijven. De informatie wordt continu geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. U krijgt antwoord op vragen zoals:

  • Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  • Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?
  • Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
  • Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Bedrijven en ondernemers

Bedrijven en ondernemers worden hard geraakt door alle maatregelen die werden getroffen. De linkjes hiernaast bieden informatie over getroffen regelingen, tegemoetkomingen en andere nuttige informatie die van belang kan zijn voor u als ondernemer en voor uw bedrijf.


Moeten uw verzekeringen worden aangepast?

Het is heel belangrijk dat de verzekeraar ervan op de hoogte is dat uw bedrijf is gewijzigd. Het is namelijk heel goed mogelijk dat uw verzekeringen hiervoor aangepast moeten worden.

In deze gevallen is het belangrijk om te overleggen of uw verzekeringen aangepast moeten worden:

  • Uw bedrijf voert andere activiteiten uit;
  • Uw bedrijfspand staat leeg;
  • U heeft apparatuur of goederen verhuisd naar andere locaties (bijvoorbeeld om uw werknemers in staat te stellen om vanuit huis te werken).


Juridische vragen en antwoorden

Heeft u vragen over uw rechten met betrekking tot het annuleren van een geplande vakantie, uw werk of een aankoop? Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe het zit als u niet kunt leveren of inkomsten misloopt? Rechtsbijstandverzekeraar Das heeft dit soort juridische vragen en antwoorden voor consumenten en ondernemers op een rij gezet.


Aangepaste voorwaarden reis- en annuleringsverzekering

Bent u van plan om op vakantie te gaan in het buitenland? Heerlijk! Let er echter wel op dat de meeste verzekeraars hun voorwaarden hebben aangepast in verband met corona. Als u in het buitenland besmet raakt of door een lockdown niet terug kan keren is het niet vanzelfsprekend dat u een beroep kunt doen op uw reisverzekering.


Veelgestelde vragen

1Biedt mijn zorgverzekering dekking bij het coronavirus?

Vergoeding zorgkosten

De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de meeste zorgkosten, zoals ziekenhuiszorg en laboratoriumonderzoek, geldt wel het eigen risico.
2Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik ziek word of mijn werkgever failliet gaat?

U wordt ziek

Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht uw loon door te betalen.

Faillissement werkgever

Uw werkgever kan in deze moeilijke tijden een beroep doen op allerlei ondersteunende maatregelen. In de periode dat het bedrijf van uw werkgever subsidie ontvangt moet uw loon worden doorbetaald en mag u niet ontslagen worden. Gaat de onderneming later toch failliet en wordt u geheel of gedeeltelijk werkloos dan heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering.
3Ik kan mijn hypotheek tijdelijk niet betalen. Wat nu?

Daling inkomen

Het kan zijn dat u als particulier of ondernemer opeens een sterke daling heeft van uw inkomen. Kunt u uw hypotheeklasten tijdelijk niet betalen? Schroom dan niet om hierover contact op te nemen met ons.

Betalingsuitstel

Wij treden dan namens u in overleg met de geldverstrekker om te kijken of er tijdelijk een betalingsuitstel voor de rente en aflossing mogelijk is. Diverse geldverstrekkers hebben al aangegeven dat zij hiertoe bereid zijn om zo hun klanten in deze moeilijke tijden te helpen.
4Kan mijn hypotheekverstrekker mijn hypotheek tussentijds aanpassen, zodat ik meer moet betalen?

Afspraken

Bij het afsluiten van uw hypotheek heeft u afspraken gemaakt over de hoogte van de rente die u over deze lening moet betalen, de wijze waarop de lening wordt terugbetaald en het moment waarop de lening volledig door u moet zijn afgelost.

hypotheekovereenkomst

Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst: de hypotheekovereenkomst. Zowel u als de geldverstrekker zijn hieraan gebonden. In deze financieel ingrijpende periode moet ook de geldverstrekker zich aan deze overeenkomst houden. U hoeft dus niet bang te zijn dat door de economische problemen die er op dit moment bestaan en die wellicht in de komende tijden ernstiger worden, de geldverstrekker opeens extra eisen aan u gaat stellen waardoor uw woonlasten stijgen en daardoor voor u misschien niet meer betaalbaar worden.
5Ik heb een hypotheek met NHG. Kan ik een beroep doen op de garantie als ik mijn hypotheek niet meer kan betalen?

Oplossingen

De NHG heeft bekend gemaakt dat zij mensen die door de coronacrisis in de financiële problemen komen wil helpen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met ons. Wij zoeken dan samen met uw hypotheekverstrekker en NHG naar een oplossing, zodat u als eigenaar in uw woning kan blijven wonen.

Meer informatie

Meer informatie over NHG en de coronacrisis vindt u op deze website.
6Mijn inkomen is nu lager en mijn hypotheek is nog niet rond. Wat nu?

Toekomstig inkomen nu minder zeker

Als u een hypotheek aanvraagt beoordeelt de geldverstrekker of uw financiële plaatje en de waarde van de woning past bij de hoogte van de aangevraagde hypotheeksom. Door de Coronacrisis is het inkomen van veel Nederlanders nu minder zeker dan daarvoor. Zo zien veel zelfstandig ondernemers hun omzet volledig buiten hun schuld kelderen en zijn grote bedrijven straks mogelijk genoodzaakt om personeel te ontslaan. Geldverstrekkers moeten hier rekening mee houden in hun beoordeling.

Kan ik de koop ongedaan maken als ik geen hypotheek kan krijgen?

Dat kan, maar dan is het wel van belang dat u een financieringsvoorbehoud heeft vastgelegd in de koopakte. Is die er niet en kunt u de koop niet door laten gaan, dan heeft de verkoper recht op een boete. Meestal 10% van de koopsom.
In onze blog: Financieringsvoorbehoud? Doen! staan we uitgebreid stil bij het belang van een financieringsvoorbehoud.
7Ik kan tijdelijk mijn premies voor mijn verzekeringen niet betalen. Wat moet ik doen?

Daling inkomen

Het kan zijn dat u als particulier of ondernemer opeens een sterke daling heeft van uw inkomen. Op dat moment kan het een probleem worden om uw premies voor bijvoorbeeld uw schadeverzekeringen te betalen. Ons dringende advies is om in dat geval contact met ons op te nemen.

Betalingsuitstel

Wij kunnen namens u in overleg treden met de betreffende financiële instelling om te kijken of, met instandhouding van uw verzekeringsdekking, er tijdelijk een betalingsuitstel mogelijk is. Ook zijn er vanuit de overheid veel nieuwe regelingen die juist voor dit soort situaties burgers en bedrijven financieel gaan helpen. Dus overleg tijdig met ons!
8Mijn werkgever heeft werktijdverkorting aangevraagd. Heeft dit gevolgen voor mijn pensioen?

Werktijdverkorting

In de komende tijd zullen veel werkgevers overgaan tot werktijdverkorting. Bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed. Tot voor kort was dat nog 75 procent.

Pensioenopbouw

Indien de arbeidsovereenkomst zelf gewoon in stand blijft, mag de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaand aan de werktijdverkorting werd genoten. In dat geval leidt werktijdverkorting dus niet tot een lager pensioen.